top of page
Transparent Logo.png

Adresa / Sídlo firmy
Športová ulica 5756
984 01 Lučenec

IČO: 36637092

DIČ: 2021995789

IČ DPH: SK2021995789

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10354/S

bottom of page