top of page

Ovocný sad

V roku 2021 pripravujeme zriadenie ovocného sadu v regióne Novohradu. Zámerom zriadenia ovocného sadu je predovšetkým výsadba ovocných drevín, ktoré budú prinášať úrodu. Do budúcnosti uvažujeme aj nad osadením búdok a celý areál by mohol plniť funkciu školy v prírode. Cieľom je spojiť tento sad s vyučovacím procesom a ďalej ho rozširovať.

 

Prevádzkovaný bude v režime, ktorý zohľadňuje najmodernejšie enviromentálne trendy v produkcii ovocných plodín

bottom of page